Novi sanitarni in fitosanitarni uvozni režim v Združenem kraljestvu

Grožnje javnemu zdravju ter živalskim in rastlinskim boleznim, kot sta afriška prašičja kuga in Xylella fastidiosa, se še naprej spreminjajo, zato je pomembno, da se v boju proti njim izvaja odziven nadzor biološke varnosti. Vlada Združenega kraljestva pričakuje, da bodo dobavne verige blaga, za katerega velja sanitarni in fitosanitarni nadzor (SPS), pripravljene na naslednje spremembe:

Od 31. januarja 2024 morajo trgovci:

  • še naprej zagotavljati izvozno zdravstveno spričevalo (EHC) za uvoz živih živali in germinalnih proizvodov;
  • pridobiti izvozno zdravstveno spričevalo (EHC) za srednje tvegane živalske proizvode ter nekatera visoko tvegana živila in krmo neživalskega izvora (HRFNAO);
  • pridobiti fitosanitarno spričevalo (PCs) za rastline in rastlinske proizvode s srednjo stopnjo tveganja;
  • še naprej zagotavljati fitosanitarno spričevalo (PCs) za rastline in rastlinske proizvode z visokim tveganjem.

Oseba, odgovorna za tovor mora nadaljevati predhodno obveščanje Velike Britanije prek sistema za uvoz proizvodov, živali, živil in krme (IPAFFS) za vse žive živali, germinalne proizvode, živalske proizvode, visoko tvegana živila in krmo neživalskega izvora (HRFNAO) ter srednje in visoko tvegane rastline in rastlinske proizvode.

Tehnična vprašanja in odgovori o sanitarnem in fitosanitarnem nadzoru (SPS) so na voljo tukaj.

Za nujne poizvedbe BTOM/uvoza za rastline in rastlinske proizvode pošljite e-pošto na phsi-importers@apha.gov.uk.

Za nujne poizvedbe BTOM/uvoza za živali in živalske proizvode pošljite e-pošto na imports@apha.gov.uk.

Zadnje novice