Spletni seminar: Združeno kraljestvo kot vozlišče za globalno širitev podjetij

Spletni seminar "Poslovanje z Združenim kraljestvom", ki je potekal 13. junija 2024, je ponudil celovit pregled za slovenska podjetja, ki želijo razširiti svoje poslovanje v Združeno kraljestvo, s poudarkom na strateških prednostih in korakih za vzpostavitev in vzdrževanje poslovne prisotnosti na trgu Združenega kraljestva.

Ključni govorci in poudarki:

Vaishali Patel, druga politična sekretarka na britanskem veleposlaništvu v Ljubljani, je izpostavila dobre trgovinske odnose med Slovenijo in Združenim kraljestvom ter poudarila, da je skupna trgovinska menjava konec leta 2023 znašala 1,30 milijarde funtov, kar je 1,3 % več kot leta 2022. Ob tem je poudarila ambicije Združenega kraljestva, da to raven še dodatno poveča z zagotavljanjem lažjega poteka trgovinskih procesov in odpiranjem novih poslovnih priložnosti. Patel je poudarila tudi prednosti dostopa do svetovnih trgov prek Združenega kraljestva, kot so ZDA in države Commonwealtha.

Spregovorila je tudi o letos uvedenem režimu za mejne kontrole (Border Target Operating Model), ki se nanaša na ves uvoz v Veliko Britanijo, tudi iz EU, in temelji na oceni tveganj. Z nedavnimi spremembami  se za proizvode s srednjim tveganjem zahteva tudi preverjanje identitete in fizično preverjanje z namenom zaščite biološka varnosti v državi. Združeno kraljestvo razvija tudi digitalne meje za poenostavitev trgovine, pri čemer uporablja tehnologijo in podatke za ohranjanje pretoka in varnosti blaga, vključno z digitalnimi potrdili in enotnim oknom za trgovanje.

Tistim, ki jih zanima ustanovitev podjetja v Združenem kraljestvu, je Patel priporočila obisk strani gov.uk/set-up-limited-company za napotke o ustanovitvi podjetja po korakih in gov.uk/check-uk-visa za vizumske zahteve.

Meghan Osborne, višja vodja za davke v podjetju Carpenter Box, je predstavila ključne korake za ustanovitev podjetja v Združenem kraljestvu:

  1. izberite pravno strukturo (družba z omejeno odgovornostjo ali partnerstvo z omejeno odgovornostjo),
  2. ustanovite pravno osebo,
  3. vzpostavite registrirani sedež,
  4. odprite bančni račun,
  5. vzpostavite računovodski sistem.

Osborne je predstavila tudi različne scenarije tipičnih ureditev v Združenem kraljestvu, kot so selitev zaposlenih v Združeno kraljestvo, ustanavljanje podružnic tujih podjetij in ustanavljanje podjetij v Združenem kraljestvu s strani skupine. Opozorila je, da bodo lokalni dobavitelji podjetjem s sedežem v Združenem kraljestvu verjetneje ponudili boljše trgovinske in kreditne pogoje. Poleg tega je poudarila, da je glavna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb v Združenem kraljestvu trenutno 25-odstotna, in pojasnila podrobnosti o davčnem odtegljaju za obresti, tantieme in dividende.

Andrew Neuman, davčni direktor v podjetju Carpenter Box, je podrobneje opisal stalne zahteve glede skladnosti z zakonodajo v Združenem kraljestvu, ki vključujejo predložitev obračunov davka od dohodkov pravnih oseb, obračunov DDV in obveznih računovodskih izkazov. Dotaknil se je letne potrditvene izjave, ki povečuje preglednost, ter opisal zahteve glede plač in pokojninskih načrtov za zaposlene v Združenem kraljestvu.

Neuman je še posebej izpostavil položaj Združenega kraljestva kot četrtega največjega izvoznika storitev na svetu in prostotrgovinske sporazume z državami, kot sta Avstralija in Nova Zelandija, ki podjetjem, ki iz Združenega kraljestva širijo svojo dejavnost na mednarodne trge, ponujajo edinstvene ugodnosti.

Thomas Mobee, direktor za DDV v podjetju Carpenter Box, pa je glede registracije za DDV opozoril, da se lahko vsaka oseba, ki opravlja obdavčljive transakcije v Združenem kraljestvu, registrira za DDV, vendar je lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev oproščena plačila DDV.

Spletni seminar je bil organiziran v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport ter podjetjem A Tax International.

 

Zadnje novice