Investors' Council o izzivih odpiranja bančnih računov in zaposlovanja mednarodne delovne sile v Sloveniji

Na zadnjem srečanju Investors' Council-a 13. februarja 2024 o aktualnem stanju aktivnosti Gospodarskega kroga za bolj ugodno davčno okolje v Sloveniji, najnovejših informacijah o trenutnem stanju in prihodnjih dogodkih, povezanih z uvozom delovne sile iz tretjih držav (npr. Filipini), razpravljali o pogojih za izdajo delovnih dovoljenj v Sloveniji za delavce iz tretjih držav in opredelili izzive, s katerimi se srečujejo tuji investitorji v slovenskem poslovnem okolju.

Člani sveta so opredelili tri področja, ki zahtevajo nadaljnje hitro ukrepanje:

  1. Prizadevati si je treba za prožnejše in hitrejše postopke za zaposlovanje mednarodne delovne sile, hkrati pa zagotoviti več spodbud za ohranitev obstoječe lokalne delovne sile.
  2. Odpraviti ovire pri odpiranju bančnih računov v Sloveniji tako za podjetja zunaj EU kot za podjetja znotraj EU.
  3. Odpraviti pomanjkanje, razpršenost in visoke stroške zemljiških parcel, ki jih spremljajo neenakomerni stroški komunalnih prispevkov zaradi zasebnega lastništva, kar negativno vpliva na greenfield investicije.

Poleg tega je bil na srečanju za predsedujočega svetu izvoljen Patrick Davidson, direktor in solastnik družbe Matterhorn IDC.


Strateški partner Investors' Council-a
Strateški partner Investors' Council-a

Zadnje novice