Obravnava ovir pri zaposlovanju tuje delovne sile in dilem v zvezi z raznimi finančnimi postopki: Ključni poudarki Investors' Council-a

Svet Investors' Council je na seji 14. maja 2024 obravnaval pereče izzive na področju zaposlovanja tuje delovne sile in različnih finančnih postopkov, pa tudi pričakovano davčno reformo v Sloveniji.

Matija Urankar (Odvetniške pisarna Senica & Partnerji) je poročal o nedavnem srečanju članov sveta s predstavniki ključnih vladnih organov, vključno z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvom za notranje zadeve ter ministrstvom za zunanje in evropske zadeve. Osrednja tema srečanja so bili izzivi, ki jih predstavljajo dolgotrajni in zapleteni postopki pri pridobivanju dovoljenj za prebivanje in delo za zaposlovanje tuje delovne sile.

Predsednik sveta Patrick Davidson (Matterhorn IDC) je pojasnil zapletenost poslovanja z računi pri slovenskih bankah in postopkov za ustanovitev družbe z mešanim kapitalom pri tuji banki. Člani so se strinjali, da bo svet v sodelovanju z relevantnimi deležniki opravil nadaljnje korake.

Na seji je kot gostujoči strokovnjak sodeloval Bojan Ivanc, glavni ekonomist na Gospodarski zbornici Slovenije, ki je ponudil vpogled v prihajajočo davčno reformo, načrtovano za leto 2025. Njegova predstavitev je članom sveta ponudila celovito razumevanje prihajajočega davčnega okolja.

Zahvaljujemo se našemu članu Steklarni Rogaška, ki je gostila srečanje v svojem imenitnem salonu v Ljubljani.

Strateški partner
Strateški partner

Zadnje novice