V sodelovanju s CER oddali pripombe na Podnebni zakon

V sodelovanju s CER Partnerstvom za trajnostno gospodarstvo smo v sklopu javne obravnave oddali pripombe na Podnebni zakon, ki daje celovit okvir za učinkovitejše izvajanje podnebnih politik in izpolnitev cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050.

V podanih pripombah smo med drugim pozvali odločevalce k dodatnim članom Podnebnega sveta iz vrst neodvisnih strokovnjakov gospodarstva, podprli uvedbo električnih kuponov, zahtevali večjo transparentnost in predvidljivost deljenja sredstev Ekosklada in pozdravili pripravo celovitih strateških dokumentov tudi za področje prilagajanja na podnebne spremembe.

Zakon bo začrtal pot razvoja Slovenije naslednjih let, ki veljajo za kritično obdobje vzpostavljanja novega gospodarskega ekosistema in spodbujanja novega načina mišljenja, vodenja in delovanja tako gospodarstva kot družbe. Opredelil bo stopnjo ambicioznosti Slovenije na poti trajnostnega razvoja in zelene preobrazbe, postavil temelje za uspešno odzivanje na podnebne in okoljske izzive ter zarisal pot blaženja njihovih posledic in prilagajanja nanje. Postavlja tudi izhodišča za priložnosti, ki jih zeleni prehod prinaša.

V okviru predloga Zakona se v slovenski pravni red prenaša tudi posodobljene evropske predpise s področja podnebnih politik, kot je prenovljeni sistem trgovanja z emisijami, in druge vsebine, katerih urejanje je nujno potrebno za uresničitev nacionalnih podnebnih ciljev.